ЕК планира мерки срещу хазарта в интернет

Европейската комисия препоръча на държавите членки да положат повече усилия за защита на потребителите, играчите и непълнолетните при ползване на услуги за хазарт в интернет.

Целта е да бъде опазено здравето и да бъдат сведени до минимум евентуалните икономически вреди от натрапчиво или прекалено пристрастяване към хазарта.

„Трябва да защитим по-ефективно гражданите — и по-специално нашите деца — от рисковете, които крие хазартът”, заяви заместник-председателят на Комисията Мишел Барние, отговарящ за вътрешния пазар и услугите.

В препоръката се посочват редица принципи, които държавите членки се приканват да въведат в нормативната си уредба в областта на хазарта. Така например, изисква се от уебсайтовете за хазарт да предоставят основна информация, за да бъдат потребителите наясно с рисковете, които крие хазартът.

Държавите членки следва да вземат необходимите мерки, за да не могат непълнолетни лица да играят хазарт по интернет, както и да въведат правила, за да се ограничи до минимум контактът им с хазартните игри, например при рекламиране или популяризиране на хазартните услуги в различни медии.

Предвижда се и процедура за регистрация на играчите, които да посочват възрастта и самоличността си. Доставчиците на хазартни услуги по интернет следва да проверяват тези данни, за да могат да следят поведението на играча и ако е необходимо — да отправят предупреждение;

За да се предотвратят свързаните с хазарта проблеми, на играчите следва да се осигури съдействие чрез средства за постоянното му контролиране: въвеждане на лимит за изразходваните суми, съобщения по време на игра за загубите и печалбите, както и ограничение във времето като възможност да се прекъсне играта.

На играчите следва да бъде осигурен достъп до горещи телефонни линии, на които да потърсят помощ във връзка с хазартните си навици. Те следва да могат лесно да се изключат от уебсайтовете с хазартни игри.

Рекламирането и спонсорирането на услуги за хазарт по интернет трябва да стане социално по-отговорно и прозрачно, препоръчва още Комисията. Не бива да се правят например неоснователни твърдения за шансовете за печалба или да се намеква, че хазартът решава социални, професионални, лични или финансови проблеми.

Доставчиците на услуги за хазарт по интернет трябва да обучат своите служители, които са в контакт с играчите, за да разбират свързаните с хазарта проблеми и да могат адекватно да общуват с играчите.

Бързият напредък на мрежовите технологии и навлизането на смартфоните, таблетите и цифровата телевизия се съпътстват от все по-голямо предлагане и използване на хазартни услуги по интернет в Европа. С близо 7 милиона потребители на услуги за хазарт по интернет пазарът на ЕС представлява 45% от световния пазар на такива услуги.

За повечето потребители хазартът е развлечение. Той обаче крие редица рискове. Според оценките около 0,1-0,8% от пълнолетното население проявяват свързани с хазарта смущения в поведението, а при други 0,1-2,2% се наблюдават признаци на проблемно пристрастяване.

Коментар