Космически софтуер засича банкови измами

Същата технология, която контролира космическите кораби, обикалящи на стотици километри над Земята, сега може да се използва за „надушване“ на банкови измами

Същата технология, която контролира космическите кораби, обикалящи на стотици километри над Земята, сега може да се използва за „надушване“ на банкови измами

Софтуер за космически кораби вече нееднократно е адаптиран и прилаган за други цели, като например сканиране на мозъка. Но сега той е превърнат в сложна система, наречена Feedzai, която е проектирана да открива банкови измами чрез кибернетичен анализ.

Аерокосмическите инженери от Европейската космическа агенция (ESA) са създали системата на базата същия софтуер, способен да обработва колосални количества данни, който контролира и космическите кораби.

За гладкото протичане на всяка космическа мисия софтуерът трябва да бъде щателно тестван предварително. Клъстери от компютри, предназначени да имитират всеки елемент от космическия летателен апарат, симулират мисията. Това се случва за далеч по-малко време, отколкото би траял действителният полет. С други думи този софтуер трябва да е способен да „сдъвче“ огромни количества данни в реално време. Пред същия проблем са изправени и софтуерните инженери, заети със създаването на софтуер за откриване на банкови измами.

Преводът от космическите мисии към защитата от измами не е нещо толкова просто. Космическите апарати следват строго определени правила. Софтуерът е предназначен да предупреждава операторите, когато се регистрира нещо необичайно, например промяна в температурата. Операторите обаче знаят, че има само няколко неща, които могат да бъдат причинители на подобна промяна.

Хората са по-малко предсказуеми. Разкриването на измами изисква софтуер, който може да „научи“ моделите на поведението на на дадено лице или разходните „навици“ на дадено дружество. Софтуерът може да съхранява данни, трупани в продължение на четири години, което му позволява да създаде личен профил разходното поведение на всеки клиент. Това от своя страна помага за навременното откриване на необичайно поведение, което може да е знак за измама.

Коментар