36 млн. фалшиви стоки е задържал ЕС през 2013 г.

Стойността на задържаните стоки по границите на ЕС възлиза на над 760 млн. евро през 2013 г. (снимка: Европейска комисия)

Стойността на задържаните стоки по границите на ЕС възлиза на над 760 млн. евро през 2013 г. (снимка: Европейска комисия)

Близо 36 милиона фалшиви стоки са задържани по границите на ЕС през 2013 г. Митническите органи са имали подозрения, че артикулите нарушават права върху интелектуална собственост, сочи годишен доклад на Европейската комисия.

Въпреки че това е по-малко от предходни години, стойността на задържаните стоки все още е голяма — над 760 млн. евро. В доклада се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на фалшивите стоки, задържани по външните граници на ЕС.

„Европа печели от иновациите и творчеството. Защитата на правата върху интелектуална собственост е от значение не само за здравето и безопасността на европейските потребители, но и за растежа и създаването на работни места в ЕС”, коментира резултатите от доклада Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите.

На челните места сред задържаните видове стоки са дрехите (12%) и лекарствата (10%). В 70% от случаите на конфискация от страна на митниците през 2013 г. са задържани пощенски и куриерски пратки, като в 19% от случаите пратките са съдържали лекарства.В 90% от случаите задържаните стоки са унищожени или е заведено дело за установяване на нарушение.

Китай продължава да е основният източник на фалшиви стоки – 66% от всички задържани стоки са оттам, а 13% – от Хонконг. Други държави обаче са били основни страни на произход за определени категории стоки, например Турция – за парфюми и козметични продукти, а Египет – за храни.

Коментар