ГВА подобрява електронните си услуги

Представители на ГВА обявиха нов проект за надграждане на електронните услуги за авиационния сектор

Представители на ГВА обявиха нов проект за надграждане на електронните услуги за авиационния сектор (снимка: МТИТС)

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” стартира проект за надграждане на 16 от най-често използваните от авиационния сектор електрони услуги. Осигурено е финансиране по ОП „Административен капацитет” на стойност близо 793 хиляди лева, а срокът за изпълнение е 18 месеца.

С осъществяване на проекта услугите ще се извършват изцяло електронно, като за целта ще се разшири вътрешната информационно-комуникационна среда, така че целият процес по подаването, обработването и получаването на документите да става по електронен път, съобщи МТИТС.

По-рано тази година ГВА предостави 35 електронни услуги за ползване от гражданите и бизнеса, в резултат на изпълнение на друг проект, финансиран по ОП „Административен капацитет”. Чрез тях над 6 000 служители и 185 организации от авиационния сектор получиха възможност да подават електронно заявления за издаване на лиценз на въздушен превозвач, свидетелства, удостоверения, одобрения и други документи.

Коментар