Въвеждат 35 е-услуги за авиационния сектор

Подаването на документи по електронен път ще спести време и разходи както на  индустрията, така и на администрацията, заяви Георги Тодоров

Подаването на документи по електронен път ще спести време и разходи както на индустрията, така и на администрацията, заяви Георги Тодоров

Над 6 000 служители и 185 организации от авиационния сектор у нас ще могат да ползват електронни услуги на „Гражданска въздухоплавателна администрация”, съобщи Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В частност, предвидени са възможности за електронно подаване на заявления за издаване на лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения, уточни заместник-министър Георги Тодоров по време на пресконференция за представяне на резултатите от проекта на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГВА) .

В момента почти всеки от тези потребители трябва да посещава поне 2 пъти сградата на администрацията в София, за да подава заявления на хартия и да получава издадените документи, без които не може да упражнява съответната дейност, обясни Тодоров.

По неговите думи, подаването на документи по електронен път ще спести време и разходи както на индустрията, така и на администрацията.

В рамките на проекта е изградена Единна информационно-комуникационна система, която обхваща предоставянето по електронен път на повече от половината административни услуги на „Гражданска въздухоплавателна администрация“, стана ясно още на пресконференцията.

Коментар