Нови е-услуги осигуряват достъп до жп данни

Новите е-услуги ще спестят време на гражданите и предприемачите, заяви Георги Тодоров

Новите е-услуги ще спестят време на гражданите, предприемачите и администрацията, заяви Георги Тодоров

В рамките на проект, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, са създадени електронни услуги и приложения, които осигуряват  онлайн достъп до данни за железопътни линии, перони, коловози, гари, надлези и прелези.

Резултатите от проекта бяха представени днес на форум от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров. Новите приложения ще се ползват от институции, които предоставят административни услуги, свързани с кадастър и недвижими имоти.

При планиране и проектиране на публични и частни инвестиционни проекти, институциите ще могат да правят предварително проучване за близостта им до ж.п инфраструктура. „Това спестява време, както на гражданите и предприемачите, така и на администрацията”, заяви Тодоров.

С приключилия проект, МТИТС създава необходимите механизми и стандарти, а задача на всяка конкретна администрация е в най-кратки срокове да ги приложи в конкретни услуги, насочени към гражданите и бизнеса.

Проектът е на стойност около 1, 2 милиона  лева и се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментар