България е втора в ЦИЕ по ангажирани служители

Средното ниво на ангажираност на служителите в региона на Централна и Източна Европа е 54%, а в България този процент е 57%, сочи ново проучване на Aon Hewitt. Русия и Унгария заемат първите места с 59% ангажираност, а на последно са служителите в  Полша с 46% или 8% под средния за региона.

Всеки втори служител в ЦИЕ е ангажиран с представянето на своя работодател (източник: Aon Hewitt)

Всеки втори служител в ЦИЕ е ангажиран с представянето на своя работодател (източник: Aon Hewitt)

Ангажираността от 57% в Европа е малко под средната за света –  61%. При най-добрите работодатели на глобално ниво процентът ангажираност достига 78%, а в ЦИЕ той е с  впечатляващите 80%. Средните резултати за региона показват, че всеки втори служител е ангажиран с представянето на своя работодател.

Нивото на ангажираност за региона на ЦИЕ  запазва стабилни нива спрямо миналата година, въпреки че се наблюдава лек спад при трите подповедения, обуславящи ангажираността на служителите (казвам-искам-правя). Ценене на хората и процесите са факторите с най-голямо влияние върху нивото на ангажираност.

Според методологията на Aon Hewitt, зоните, в които се разпределят компаниите, са три:

Деструктивна зона: При компаниите, които се намират в нея, ниското ниво на ангажираност значително затруднява постигането на бизнес целите. В тези компании си струва да се преосмислят практиките при управление на ЧР.

Неутрална зона: Компаниите постигат добри бизнес резултати, които биха могли да се увеличат с по-фина настройка на практиките при управление на ЧР.

Зона на успеха: Ангажираността на служителите безспорно определя бизнес резултатите и успеха на компанията. Препоръчително е тези организации да се фокусират върху поддържане на настоящите постижения.

По-висока ефективност, качество, иновации и добро обслужване на клиенти са отличителните характеристики на ангажираните служители Това конкурентно  предимство по-скоро увеличава броя на удовлетворените клиенти, рефлектирайки върху бизнеса и цялостното представяне на компаниите. Ефектът обаче не е мигновен – отнема време ангажираността на служителите да се трансформира в осезаем резултат по отношение на клиенти и процеси, а от там и в измерими финансови резултати.

Коментари по темата: „България е втора в ЦИЕ по ангажирани служители”

добавете коментар...

  1. Иван

    Facebook много помага за ангажираността на хората. Особено много са съсредоточени хората в не правенето на работа, а в цъкането на facebook.

Коментар