43% от служителите у нас се чувстват непризнати

Служителите и мениджърите се разминават в оценката за това дали работещите в компанията получават признание (източник: Aon Hewitt)

Служителите и мениджърите се разминават в оценката за това дали работещите в компанията получават признание (източник: Aon Hewitt)

43% от служителите в България смятат, че не получават подобаващо признание за приноса си в компанията, а при мениджърите този процент е 63%, сочи проучване на Aon Hewitt.

Най-големи разминавания между удовлетвореността на мениджърите и служителите има по отношение на допълнителните придобивки и възможностите за кариерно развитие. Средното ниво на ангажираност на топ мениджърите в България е 77%, а при служителите този процент е 53%.

79% от топ мениджърите споделят, че допълнителните придобивки, които им предоставя работодателят, посрещат добре нуждите им, докато процентът за служителите е едва 46%. Допълнителните придобивки включват застраховки, здравни услуги, служебен транспорт, ваучери за храна и други. Най-големи бюджети за допълнителни придобивки се планират в секторите високи технологии и аутсорсинг.

По отношение на кариерата, 68% от топ мениджърите смятат, че компанията предоставя добри кариерни възможности на служителите, докато само 39% от служителите са на подобно мнение.

Близо 70% от топ мениджърите твърдят, че служителите им получават подобаващо признание за свършената работа. Разминаването с гледната точка на служителите е показателно за това каква част от тях всъщност се чувстват като най-ценния актив на компанията, в която работят – 43%.

69% от топ мениджърите твърдят, че се отнасят към служителите си като към най-ценния актив в компанията. От друга страна, само 41% от служителите смятат, че топ мениджърите се отнасят към тях като към най-ценния актив.

Що се отнася до обучение и развитие, 72% от топ мениджърите считат, че компанията им предоставя необходимите възможности в тази сфера, докато само 52% от служителите подкрепят подобно твърдение.

Топ мениджърите в България са най-удовлетворени от работните задачи, които вършат всеки ден (84%), чувството на удовлетвореност от добре свършената работа (82%) и физическата работна среда (84%).

От друга страна, факторите, които получават най-голяма удовлетвореност на служителите, са: отношенията с преките ръководители (62%), отношенията с колегите (63%) и физическата работна среда (65%).

Коментари по темата: „43% от служителите у нас се чувстват непризнати”

добавете коментар...

  1. rusty

    минимум

  2. :o)

    Кажи ги 93%…

Коментар