Българските компании отстъпват в Топ 500 на ЦИЕ

България е представена с 13 компании в новата класация Топ 500 за Централна и Източна Европа на международния кредитен застраховател Кофас. За сравнение, в предходното издание страната ни е имала 14 компании в престижния списък.

Полша отново е на първо място в Кофас ЦИЕ Топ 500, Украйна се изкачва до второ, следвана от Унгария. Като цяло, икономическата рамка е добра – има лек ръст в оборота с +0.2% до над 644 милиарда евро. Нефтопреработвателната и газовата промишленост остава на предни позиции, въпреки слабото си представяне.

Полша отново е на първо място в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500

Полша отново е на първо място в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500

Класацията подрежда компаниите в региона, като отчита за основен показател оборота им, а допълнително – други, като брой на служителите, особености на сектора и на страната. Освен в позициите за българските компании, важни промени има и при останалите участници.

„Промените в Кофас Топ 500 илюстрират икономическите условия от последната година, която не беше много успешна. Ниските цени при износа поради слабата Еврозона и ограничението в достъпа до кредити направиха 2013 г. трудна. Виждаме как големите играчи в частност имат тежки проблеми с поддържането на представянето си от предишните години”, коментира Катаржина Комповска, изпълнителен директор на Кофас за Централна Европа.

На фона на сравнително стабилните обороти на 500-те компании в класацията, българските се представят по-слабо, което влияе и на позициите им. Като брой те вече са 13, докато преди две години са били 16, и всички, освен новопостъпилите, отбелязват спад спрямо миналата година, уточни Милена Виденова, управител на Кофас за България.

На най-предно място остава Лукойл Нефтохим Бургас, макар и вече на 22-ра позиция, а Аурубис България почти запазва статуквото, въпреки ръста в оборота си. Единствено ОМВ България АД запазва позицията си непроменена, като има лек ръст в оборота от 3,1% и най-значителният ръст на нетната печалба от 409,5%.

Според Кофас, перспективите за 2014 г. са предпазливо оптимистични, въпреки продължаващите проблеми на Еврозоната и бавното и постепенно подобряване на вътрешното търсене. Средният темп на растеж на БВП на страните от Централна и Източна Европа ще се увеличи почти двойно от 1,1% през 2013 г. до 2,4% през 2014 г.

Коментар