България се изкачи с 2 места в износа на стоки

През последните 5 години българските фирми постигат средногодишен ръст на износа от 15%

През последните 5 години българските фирми постигат средногодишен ръст на износа от 15%

България вече е на 63 място в света по износ на стоки, с 2 места по-нагоре спрямо 2012, сочи анализ на БСК. През последните 5 години българските фирми постигат средногодишен ръст на износа от 15%, а за същия период световният внос расте с 10% средногодишно, т.е. изместваме други доставчици на глобалните пазари.

Както и досега, България е лидер в износа на някои нишови продукти. Такава трябва да бъде и по-нататъшната специализация – продуктова, а не секторна, пише в анализа си Веселин Илиев, главен директор „Външноикономическо сътрудничество” в БСК.

Икономиката няма 2 или 3 водещи и структуроопределящи отрасли и не може да се очаква България да е експортен лидер в цял сектор, категорични са от камарата. Както и в предишни години, водещите експортни групи стоки на България през 2013-та са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини. През последните десетина години експортният ръст при горива и мед изпреварва ръста на световния внос, но и при двете групи стоки ръстът през 2013 се забавя.

Износът на електроника и електротехника през последните 5 години (2009-2013 г.) бележи средно годишен ръст 15%, докато световният внос расте с 9% за същия период, т.е. страната ни печели пазарен дял. Износът на машини и части за 5-годишен период отбелязва среден ръст 17% при средногодишен ръст на световния внос 8%. Сред по-важните експортни групи спад през 2013 бележат оптична и медицинска апаратура, неорганична химия, торове и някои месни продукти.

По отношение мястото ни в света, на най-предни позиции вече са олово и изделия от олово, където заемаме 14 място сред износителите, житни растения (15), маслодайни семена (16) и оръжия и муниции (18). Водещите 15 стокови групи генерират над 21 милиарда щатски долара през 2013 г., сочи анализът.

Коментар