Експортните фирми отчитат по-висок ръст

Експортните компании бележат ръст от 48% в последните 12 месеца

Експортните компании бележат ръст от 48% в последните 12 месеца, според проучване на Регус

Компаниите в сферата на експорта, вкл. и българските, отчитат растеж на приходите и печалбите, сочи глобално проучване на Регус. През последните дванадесет месеца те бележат ръст от 48%, в сравнение с 36% при фирмите, които търгуват само на местния пазар.

Достигането до по-голяма група от потенциални купувачи със сигурност играе роля при успеха на износителя, но също така и присъствието в страната, в която се намират клиентите или бизнес партньорите, носи определен брой предимства.

Според 83% от представителите на българските компании в сферата на експорта, възможността за физически контакт с клиентите може да увеличи продажбите. Директният контакт с клиентите допринася също за по-доброто разбиране на техните нужди (75%) и подобряването на  удовлетвореността им (75.

71% от българските износители заявяват, че бизнес център близо до техните клиенти може да увеличи процента на задържане на клиентите и да подобри разработването на по-добри продукти (71%).

Друг фактор, който допринася за бизнеса на чужди пазари, е помощта на местните правителства (52%) при контакта с местни бизнес организации и предоставянето на съвети относно данъчното облагане (28%), установява Регус.

Коментар