България се изкачи на 65-то място по износ

България увеличава пазарния си дял при някои нишови продукти

България увеличава пазарния си дял при някои нишови продукти

България е на 65-то място в света по износ, което е покачване с 4 места спрямо 2011 година, сочи анализ на Външноикономическия отдел на БСК.

Икономиката няма 2 или 3 водещи и структуроопределящи отрасъла и не може да се очаква страната ни да е експортен лидер в цял сектор. България е лидер в износа на нишови продукти. Такава трябва да бъде и по-нататъшната специализация – продуктова, а не секторна, смятат експертите от БСК.

В този смисъл, 18 секторни експортни стратегии, изготвени неотдавна по поръчка на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, трудно могат да имат практическо приложение при взимането на политически решения, а и решения на фирмено ниво, според анализа на Веселин Илиев, главен директор на център „Външноикономическо сътрудничество” към БСК.

Както и в предишни години, водещите експортни групи стоки на България през 2012 г. са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини. Износът на електроника и електротехника през последните 5 години (2008-2012 г.) бележи средно годишен ръст 12%, докато световният внос расте с 6% за същия период, т.е. страната ни печели пазарен дял, въпреки спада през 2012 година.

Постижения има при машините: за 5 години средният ръст е 6% при средногодишен ръст на световния внос 5%. Силен ръст се наблюдава при фармацията – 23% при 4% ръст на световния внос.

Впечатление прави също износът на автомобили (части) и велосипеди – ръст от 32% средно за пет години, въпреки миналогодишния спад от 14%.

В стойностно изражение, през 2012 г. България има най-голям износ на средни и тежки нефтени деривати, но за периода 2008-2012 средногодишният ръст е 7% при ръст на световния внос от 12%, като българският ръст за този период се дължи изцяло на ръст на цените и липса на ръст в количество.

Коментари по темата: „България се изкачи на 65-то място по износ”

добавете коментар...

  1. Драгомир

    Георги може би цифрите в статията не са лъжа. Просто последната година износът е с 23% повече от предпоследната и с 80% по-малко от пред-пред-последната. Така да се каже статията е празни приказки, но с точни данни.

  2. Георги

    Доколкото знам фармацията последните 2 год е с намален износ!
    Откъде знам, ами превозвач съм

Коментар