Естествената светлина e важна за ИТ спецовете

Наличието на естествена светлина,  вентилация и климатизация са сред най-важните елементи от офис пространството за ИТ специалистите у нас. 80% от участниците в изследване на трудовата среда посочват тези фактори като определящи, наравно с удобния стол.

Около половината от запитаните са удовлетворени от осигурените им естествена светлина и вентилация, показва проучване на Ноема по поръчка на Tishman International.

Място за релаксация и липсата на шум също са много важни за над 50% от професионалистите в ИТ сферата. Но едва 23% е делът на тези, които са удовлетворени от наличните места за релаксация и кухня, а също и от удобството на техния стол.

Наличието на естествена светлина в офиса, а също на кухня и място за забавление са по-важни за служителите със стаж до 3 години, докато тези със стаж над 4 години държат в много по-голяма степен на липсата на шум.

Технологичната обезпеченост на офиса логично е сред най-значимите фактори за ИТ специалистите. Сред елементите, които я оформят, с най-голяма важност са наличието на достатъчно техника (78%), лесният достъп до техниката (71%) и средствата за защита при работа (73%). По-маловажен елемент е техниката да е нова. Този фактор е от значение за 45% от запитаните.

Изследването е проведено със съдействието на Българската асоциация за управление на хора сред HR мениджъри и служители на компании в ИТ сектора, като целта е била да бъдат установени важните елементи от работната среда и нуждите на служителите в различни сфери, поясни Олга Стоичкова, търговски мениджър в Tishman International.

Изследването проучва и по какъв начин се отнасят мениджърите и служителите в ИТ сектора към фактори като наличие на зеленина вътре в офиса, водни пространства и покрит паркинг. Зеленината в офиса е по-важна при заемащите мениджърска позиция. Близо половината от мениджърите (49%) оценяват този фактор като важен, а служителите, посочили го като съществен елемент от офис пространството, са 37%.

Що се отнася до обкръжаващата офиса външна среда, около половината от мениджърите и същият процент от служителите имат нужда от водни пространство и място за разходка на тишина и спокойствие, както и от закрит паркинг. Сред най-маловажните елементи на работната среда са посочени възможностите за хранене извън офиса.

Коментар