Първи покани за партньорства по „Хоризонт 2020”

Инвестиционен пакет в областта на иновациите ще подкрепи проекти за над 22 млрд. евро

Инвестиционен пакет в областта на иновациите ще подкрепи проекти за над 22 млрд. евро

Публично-частни партньорства в областта на научните изследвания между ЕС, бизнеса и и държавите членки представиха първите си покани за привличане на проекти и партньори по програмата „Хоризонт 2020“, чийто бюджет е 80 млрд. евро.

Мобилизираните в рамките на първия кръг на финансиране 1,13 млрд. евро обществени средства ще бъдат допълнени с подобна сума от частните партньори и ще се насочат към проекти за подобряване качеството на живота и постигане на по-конкурентоспособна европейска промишленост на световния пазар. Темите включват нови методи за лечение на диабет и очни заболявания, както и въвеждане на десетки задвижвани с водород пътни превозни средства и станции за зареждане.

Първите покани към частния сектор с бюджет от 1,1 млрд. евро са част от седемгодишен пакет за насърчаване на растежа и създаване на работни места с бюджет от над 22 млрд. евро, посочи председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.

На встъпителното мероприятие в Брюксел частните партньори бяха представени от мениджърите на компании като UCB, Intelligent Energy, Safran Group, Novozymes, STMicroelectronics, Siemens AG и ENAV. Седемте публично-частни партньорства общо представляват капиталовложение от 19,5 млрд. евро в научни изследвания и иновации за следващите седем години, като вноската на ЕС от 7,3 млрд. евро ще привлече 12,2 млрд. евро инвестиции от частния сектор и държавите членки.

Заедно с други четири публично-частни партньорства с държавите членки те образуват т.нар. Инвестиционен пакет в областта на иновациите, който представлява инвестиция от над 22 млрд. евро за бъдещето на Европа.

Коментар