Бизнесът ще ползва когнитивна услуга от IBM

IBM Watson Analytics анализира естествен език, благодарение на което може да разбира ключови въпроси

IBM Watson Analytics анализира естествен език, благодарение на което може да разбира ключови въпроси

Когнитивната услуга Watson Analytics ще предоставя достъп на бизнеса до инструменти за прогнозни и визуални анализи, съобщи IBM. Наборът от услуги Watson Analytics включва и предложения, които ще помогнат на бизнеса да управлява големи обеми от данни.

За разлика от другите инструменти за анализ на пазара, предназначени предимно за учени и анализатори, IBM Watson Analytics автоматизира процеси като подготовка на данни, прогнозен анализ и визуално презентиране на истории. Така вместо потребителите да търсят на отговори в големи обеми корпоративни данни, те ще могат да се фокусират върху по-детайлно разбиране на бизнеса и да представят резултатите на всички заинтересовани страни.

Професионалисти от различни области като маркетинг, продажби, финанси и човешки ресурси могат да използват ресурсите на Watson Analytics. Първата версия на Watson Analytics ще включва „freemium” версия на облачната услуга, предназначена за работа на настолни и мобилни устройства.

IBM Watson Analytics анализира естествен език, благодарение на което може да разбира ключови въпроси, като например: какви са основните фактори, които влияят на продажбите на продуктите; кои привилегии карат служителите да останат на работа в компанията; кои сделки е вероятно да се провалят.

След идентифициране на бизнес проблем Watson Analytics помага за достигане до правилните данни, от които намира изводи, прогнозира и визуализира резултати и заедно с това създава отчети.

Watson Analytics използва прогнозни анализи, за да разкрие факти и непознати до момента модели и взаимовръзки. Този процес насочва потребителите към променливи или процеси от бизнеса с най-голямо значение.

Когнитивната система говори на езика на бизнеса и хората, като дава възможност на потребителя просто да напише това, което търси. Впоследствие Watson Analytics дава резултати, които обясняват причините за дадени събития и какво още е вероятно да се случи. Потребителите могат постоянно да прецизират въпросите си, за да получават все по-точни резултати и отговори на това, което търсят.

Като и други облачни решения на IBM, Watson Analytics ще бъде хостван от SoftLayer и достъпен през IBM Cloud Marketplace. Услугата ще стане достъпна за бизнес клиенти на IBM чрез „freemium” версия от ноември 2014.

Коментар