31% от младите хора у нас са онлайн над 6 часа дневно

35% от младите хора в България прекарват повече от 2 часа на ден онлайн, а 31% – по над 6 часа, сочи проучване на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), проведено с подкрепата на Ericsson в периода април-май 2014 г. Според данните, 95% от анкетираните познават добре и използват технологични устройства всеки ден.

Целта на изследването е била да провери нагласата на българските граждани (целева група – от 18 до 34 години) относно това дали технологиите, използвани рационално, могат да подобрят обществения живот в страната, съобщиха на пресконференция авторите на доклада.

По-голямата част от участниците в проучването са частично неудовлетворени от качеството на ИКТ инфраструктурата в България и обслужването, което получават. Въпреки това те вярват, че по-широкото използване на технологиите и навлизането на интернет биха могли да подобрят както качеството на живот на гражданите, така и икономическото развитие на страната.

97% от анкетираните вярват, че свързаното общество и използването на ИКТ за градивни цели могат да променят обществения живот към по-добро. 95% пък са на мнение, че правилното използване на технологиите може да допринесе за икономическия растеж.

Най-голяма нужда от технологии има в образованието (според 74%), здравеопазването в отдалечени райони (55%) и обществените услуги (53%), е друг извод от проучването. 57% от анкетираните вярват, че свързаното общество ще има положителен ефект върху обслужването в публичния сектор и елиминирането на бюрокрацията.

Според дефиницията на Еricsson, в свързаното общество всички, всичко и навсякъде ще бъде свързано в реално време. Свързаността трансформира цели индустрии, създава нови работни места и променя установените бизнес модели. До 2020 г. свързаното общество ще доведе до значителен икономически, социален и екологичен напредък за стотици милиони хора, прогнозира компанията.

Днес 91% от глобалното население има достъп до мобилни комуникации. Видеото доминира в трафика на данни от смартфон и таблет, като след няколко години повече от половината от населението на света ще се възползва от LTE свързаността, посочиха от Ericsson.

Коментар