Иновации движат ръста в мобилните съобщения

Мобилните съобщения се увеличават постоянно във всяка точка на света, което ще доведе до годишни приходи от $212 милиарда през 2013, предвиждат от фирмата за анализи ABI Research.

В рамките на дефиницията за мобилно съобщение влизат пет категории: SMS (Short Message Service; MMS (Multimedia Messaging Service); гласова поща, незабавни съобщения и имейл/унифицирано съобщение.

Анализаторите предвиждат, че следващият бърз възход в този сектор ще се дължи най-вече на новите възможности за въвеждане и достъп, както и на обединяването на мобилни с фиксирани мрежи. Иновациите също взимат много важно място в развитието на пазара за мобилни съобщения. Сензорните екрани, “voice-to-next” и усъвършенстваните дизайни на клавиатури улесняват потребителите в писането на съобщения.

ABI Research отбелязва и някои географски характеристики на мобилните съобщения. SMS-те реализират много висок подем в Северна и Южна Америка, което заедно с нарастването на абонатите в Азиатско-тихоокеанския регион допринася сериозно за увеличаване на потреблението на мобилни съобщения. Мобилният имейл продължава да засилва своите позиции в развиващите се държави, а социалните онлайн мрежи увеличават използването на съобщения в целия свят.

От ABI добавят, че многото възможности, услуги и ценови опции на мобилните съобщения могат да бъдат пригодени икономически и социално към всеки регион в света, което означава стабилен растеж на индустрията през следващите пет години.

Мобилните съобщения могат да нараснат и ако рекламодателите изиграят добре картите си, посочват анализаторите. Някои креативни компании вече намират начини да внедрят реклама в този вид комуникация. Ако всичко бъде добре обмислено и направено, то рекламирането може напълно да промени пазара за мобилни съобщения.

Коментар