40 млн. евро заем за ИТ в социалната област

40 млн. евро заем за ИТ в социалната област
Кредитът ще е от Световната банка, реши правителството
27/07/2006
С кредит от Световната банка ще се реализира проект “Социално включване”, реши правителството днес. Средствата на стойност 40 млн. евро ще бъдат използвани за създаване на “подходяща инфраструктура под формата на информационни системи”.
С тях ще се наблюдава изпълнението и резултатите от приложението на всички мерки в ключовите области на социалната политика – заетост, социална защита на уязвими групи, социално подпомагане и др.
През 2007 г. с държавни заеми на стойност 380,4 млн. евро ще се финансира реализирането на пет инфраструктурни проекта, вкл. и Социално включване.

Коментар