ЮНЕСКО пуска свободна онлайн научна библиотека

Библиотеката съдържа стотици специално разработени материали, снимки, илюстрации и научни концепции

Библиотеката съдържа стотици специално разработени материали, снимки, илюстрации и научни концепции

ЮНЕСКО представя днес в централата си новата онлайн Световна научна библиотека – World Library of Science – със свободен достъп. Тя съдържа стотици специално разработени материали, снимки, илюстрации и научни концепции, представени по разбираем от широката публика начин.

По инициатива на ЮНЕСКО, 10 ноември е обявен за Международен ден на науката за мир и устойчиво развитие. Темата на тазгодишното издание е „Качествено научно образование: осигуряване на устойчиво бъдеще за всички”.

Целта на този ден е да насочи общественото внимание към взаимовръзката между високите научни постижения и въздействието им върху ежедневния живот на хората, както и да стимулира широк публичен дебат по актуални социални проблеми, за чието разрешаване науката би могла да съдейства.

Всяка година ЮНЕСКО насърчава жените да допринесат за развитието на науката в света чрез съвместната програма с L’Orеal – За жените в науката. От създаването си през 1998 година програмата отличава жени изследователки от целия свят.

Партньорството „За жените в науката” създава и глобална мрежа от Международна, Регионална и Национална стипендиантска програма, за да подкрепи младите жени, които са бъдещето на науката. Националната стипендиантска програма се провежда за пети пореден път в България, като процесът за кандидатстване продължава до 15 декември 2014 г.

Жени от цяла България на възраст до 35 години, които учат по докторски програми или вече имат докторска степен, и се занимават с научни изследвания в сферата на естествените науки, могат да участват. Три стипендии, по 5000 евро всяка, ще бъдат присъдени на жени учени с цел да подпомогнат тяхната изследователска работа в България и да ги поощрят да продължат своята академична кариера.

Коментар