Скуката демотивира виртуалните екипи

Мениджърска грешка е да се считат постиженията на личността за даденост, заяви Петър Иванов пред аудиторията на PMDay в София

Мениджърска грешка е да се считат постиженията на личността за даденост, заяви Петър Иванов пред аудиторията на PMDay в София

Скуката често демотивира експертите, част от виртуални екипи, които пишат отчети за даден проект от другия край на света и участват в конферентни разговори веднъж седмично.

Първата и най-често допускана грешка от мениджърите на виртуални екипи е пренебрегването на личността на всеки отделен член на екипа, заяви Петър Иванов, старши мениджър, обучител и лектор с над 20-годишен международен опит на конференция PMDay в София.

Когато членовете на екипа са разпръснати на различни локации, в различни часови зони, често ръководителите пренебрегват значението на личната комуникация, тъй като членовете на отбора не се срещат лице в лице. Когато всеки от виртуалния екип разбере, че неговата личност е важна част за успеха на целия екип, много лесно отборните цели ще започнат да се превръщат в реалност, въпреки разстоянието между отделните членове. Работа на мениджъра на екипа е да изгради доверие между всеки един от своите експерти, за да може да постигне успех при изпълнение на целите на проекта, посочи Иванов.

Скуката е сред основните демотивиращи фактори във виртуалните екипи. Именно за това мениджърите на виртуални екипи трябва често и ефективно да стимулират диалога между отделните членове на екипа си, а не просто да отбелязват в календара поредния конферентен разговор, в който те са задавали въпроси в 90% от времето, а в останалите 10% са получили желания доклад за напредъка на изпълнението.

Членовете на виртуалния екип трябва да бъдат изслушвани, да изразяват мнението и идеите си, както и да бъдат ангажирани с тези на останалите. Споделените планове за комуникация в конферентния разговор подхранват междуличностните отношения и насърчават единството на отбора и той набира необходимата инерция, която го прави по-ефективен, поясни Петър Иванов, който от 1998 г. работи в Германия.

За да не остава на заден план потенциалът, който всеки човек от отбора притежава, след успешно завършен проект е важно да се създаде усещането за принос на отделната личност от екипа, категоричен е експертът. Често обаче мениджърите на виртуални екипи приемат работата и постиженията на подчинените си за даденост.

Отделните бонуси, отразени във възнагражденията на отбора, не са достатъчни за неговото вдъхновение. Всеки иска да бъде герой в отбора, в който работи. Хората имат нужда да бъдат част от сплотен екип, който е способен да постига чудеса в работата си.

Разбира се, не само паричните награди могат да бъдат разглеждани като стимул. Иновативните мениджъри могат да се възползват и то всякакви билети за различни събития, вечери, екскурзии.

Петър Иванов работи в Германия за международни компании, а вече успешно доказва ефективността на методологията „10-те основни камъка” и в България, в партньорство с ITCE – компания с голям опит в областта на ИТ и мениджмънт обученията и консултантските услуги.

„Лекциите на Петър, базирани на методологията „10-те основни камъка”, помогнаха на ITCE консултантите да разберат същността на виртуалните екипи, дадоха много идеи как да се подходи и действа при неговото изграждане и ръководене”, коментира Нина Проданова-Лозева, мениджър на ITCE.

Коментари по темата: „Скуката демотивира виртуалните екипи”

добавете коментар...

  1. Peter Ivanov

    За по-вече информация и контакт с автора http://www.peter-ivanov.com

  2. da

    1:1 interviews stimulate ideas and progress, most of people are afraid to say what they think in a meeting

  3. Драгомир

    Добър анализ.

Коментар