Да слушате ИТ канала винаги се отплаща

 „Най-добрите прозрения идват от тези, които всеки ден се срещат с крайните потребители - риселърите” – Рамона Продеа, мениджър регион Източна Европа, AMD

„Най-добрите прозрения идват от различни източници, но най-вече от тези, които всеки ден се срещат с крайните потребители – риселърите” – Рамона Продеа, мениджър регион Източна Европа, AMD

Всеки добър производител знае това: твърдите цифри – данните за продажбите, изследванията на пазара, отношението на потребителите – са жизнено важни. Но сами по себе си те често не представляват истинско разбиране за пазара.

Продажбите все още са дейност, която разчита на човешкото взаимодействие и емпатия, така че не само цифрите имат значение. Един ярък и на място казан анекдот, добрата свързаност на понятията или просто прозрението на човек, работещ на предната линия на ИТ канала, често пъти осигуряват пробив в разбирането.

В последните години купувачите, особено тези от малкия и среден бизнес (МСБ), са много чувствителни към цената. От началото на спада през 2008 г. асемблаторите на РС се състезават с променлив успех за спечелване на клиентите от сектора на МСБ, които, всички знаем, внимават за портфейла си. Самите цифри представляват едната страна на нещата и дават отлична възможност за оценка. Това, което те не правят, е да загатнат какво ще пожелаят хората в бъдеще.

Най-добрите прозрения идват от различни източници, но най-вече от тези, които всеки ден се срещат с крайните потребители – риселърите. В това отношение също толкова са полезни разговорите с дистрибуторите – тези, които помагат на риселърите. Обратната връзка от търговците, които са на предната линия на ИТ продажбите, е безценна. И без съмнение, същите тези партньори в дистрибуторския канал сега са с много по-голямо влияние от когато и да било.

Влиянието на партньорите в дистрибуторския канал върху политиката на асемблаторите на системи никога не е било по-силно. Ние виждаме, че по-високото търсене на AMD-базирани системи от корпоративни крайни клиенти пряко се е отразило на дистрибуторите, които поръчват и държат на склад повече продукти, а също така асемблаторите започват да предлагат повече AMD-базирани опции от преди.

Това повишено търсене на AMD-базирани ноутбуци за бизнес клиенти основно се дължи от една страна на обратната връзка от асемблаторите, а от друга страна – на риселърите и на това, че системите с AMD APU предлагат креативен начин да се диференцират предложенията и да се печели повече бизнес.

Вместо доставяне на системи, използващи една и съща остаряла технология, само за да се изпълняват заявките, може да се заложи на креативна спецификация на системите, с цел възползвате от APU резолюцията. Например, решение изградено върху APU-базиран продукт, има всички изгледи да намали единичната цена. Това може да помогне на клиентите да посрещнат изискванията на един намален бюджет, или да им позволи да закупят допълнителни аксесоари и услуги в рамките на първоначалния бюджет.

Тези разлики са от съществено значение за МСБ, както и за по-големи организации, които искат да максимизират своите бюджети и жизнения цикъл на системите, както и да оптимизират производителността. Диференциацията с AMD-базирани системи означава, че риселърите могат да дадат на своите клиенти повече възможности за избор, като по този начин защитават техните интереси и изграждат по-здрави и дълготрайни бизнес отношения.

И резултатите са значителни. APU технологиите на AMD с водеща графична производителност наистина правят разликата в съотношението производителност спрямо цена. Това се е отразило в нарастване на наличностите в дистрибуторските складове на системи за МСБ тази година – те поръчват от AMD повече компоненти, предназначени за бизнеса. Това е пряк отговор на търсенето от страна на риселърите и отразява нарастващия дял на бизнес клиентите. Последните са в много по-голяма степен технически ориентирани и не правят компромиси. Те искат да имат избор и да видят опциите от AMD, които оптимизират производителността и използват пълната изчислителна мощ на CPU и GPU, като осигуряват най-добрата енергийна ефективност и най-ниска стойност на закупуване и на текущи разходи.

Риселърите често пъти оказват подкрепа на крайните клиенти и тяхното мнение има сериозна сила. Вместо просто да продават това, което дистрибуторът държи на склад, те искат да имат избор и производителите на компютри реагират, като предлагат по-широка гама системи в своя продуктов портфейл. Индустрията се движи в правилната посока и риселърите са във водеща позиция. Да слушате канала се отплаща – в повече от един смисъл на тази дума.