Служителите у нас станали по-ангажирани

Фирмите от ИТ сектора са втори по ангажираност на служителите (източник: Аон България)

Фирмите от ИТ сектора са втори по ангажираност на служителите (източник: Аон България)

Ангажираността на служителите в България се повишава, сочи ново проучване. Спрямо 2013 година се наблюдава 10% скок в нивото на ангажираност и за 2014 година то е 64%, съобщи Аон България.

Най-добрите компании успяват да задържат високото ниво на ангажираност на своите служители и средно то е 83% за 2014 г., бележейки ръст с 1% спрямо миналата година.

Проучването обхваща 56 компании от 12 индустрии. Близо 14 500 служители са споделили мнението за своя работодател и 456 топ мениджъри са оценили компаниите, които управляват.

Половината от участващите компании попадат в категория „средни” с между 250 и 1000 служители на пълен работен ден, следвани от категория „малки” (38%) с до 250 служители и „големи” (12%) с повече от 1000 служители.

Здравната застраховка е сред най-предпочитаните придобивки (източник: Аон България)

Здравната застраховка е сред най-желаните допълнителни придобивки (източник: Аон България)

Нивото на ангажираност на служителите е обратно пропорционално на големината на компаниите, в които работят, сочат резултатите от 2014 г. При малките компании средното ниво на ангажираност е 66%, при средните – 64%, а при големите – 44%.

Проучването показва интересна тенденция по отношение на плановете на компанията да наемат хора или да намаляват персонала си. Едва 4% от анкетираните директори човешки ресурси планират намаление на персонала, докато 42% възнамеряват да го увеличат (с до 10%), а останалите 54% – да задържат настоящия брой служители.

Служителите от 25 до 29 години имат най-ниска ангажираност (източник: Аон България)

Служителите от 25 до 29 години имат най-ниска ангажираност (източник: Аон България)

Най-ангажирани са служителите от фармацевтичната индустрия, следвани от ИТ сектора и производството. Повече от половината служители в тези компании говорят положително за своя работодател, искат да продължат да работят при него в дългосрочен план и влагат много повече допълнителни усилия всеки ден.

Поколенческите различия и тяхното управление са централен въпрос пред топ мениджърите през 2014 г. Служителите от 25 до 29 години в България са с най-ниската ангажираност (52%), на фона на останалите възрастови групи.

Най-ниско оценени са факторите заплащане и признание, което получават от своя работодател. Това са два от мотивиращите фактори, които оказват влияние на нивото на ангажираност на служителите.

От друга страна, отношението с колегите на работното място и подкрепата на преките ръководители са сред факторите, които получават висока удовлетвореност. От топ мениджърите в компаниите очакват да са открити и честни в комуникацията и не пропускат да оценят обективно решенията, които те вземат.

Ето защо и са толкова критични към тях – едва 41% виждат доказателства за ефективно управление от страна на топ мениджмънта в компанията. От друга страна, само 38% от изследваните са абсолютно съгласни с твърдението, че „Топ мениджмънтът се отнася към служителите като към най-ценния актив на компанията”.

Коментари по темата: „Служителите у нас станали по-ангажирани”

добавете коментар...

  1. :o)

    Това го наблюдаваме общо взето от началото на кризата.
    Ангажираността яко нагоре, заплати замръзнали или надолу 😉
    Сууупер връзка нали?

Коментар