WaveNET генерира енергия от вълните

Шотландската компания Albatern е разработила модулен генератор на чиста енергия, който използва постоянното люшкане на вълните в морето. Масивът се състои от плаващи „Калмари” – генератори, които улавят енергията на морските вълни, докато се лашкат на повърхността, съобщи GreenTech.bg.

Всеки „Калмар” може да се свърже с до три други с цел създаване на голяма, плаваща мрежа, която е гъвкава във всички посоки. Колкото по-голяма е тази мрежа, толкова по-ефективна става тя в събирането на енергия от вълнението.

Целта на Albatern е в следващите години да създаде 1,25-километрова мрежа от плаващи енергийни модули с капацитет 100 мегавата – в срок до 2024 г.

Всеки „Калмар” в масива на WaveNET се състои от централен баластов модул – „прът”, заобиколен от три буя, свързвани с централната греда. Свързващите „рамене” от буйовете към централния модул са прикачени към помпен агрегат, така че всяко движение нагоре-надолу кара помпите да създават хидравлична енергия.

„Калмарите” могат да бъдат свързани един с друг в големи конфигурации и фирмата е открила, че изграждането на голям масив осигурява „драстични нелинейни подобрения на производителността”.

Работата на системата може да се оприличи на едно одеяло с точки, което се носи по повърхността на морето; всяко преминаване на вълна през одеялото бута всички точки нагоре-надолу и във всички посоки. Всеки път, когато тези точки се движат, те произвеждат енергия.

Използвайки популярна хидростатична преносна система, хидравличната енергия, генерирана от всички тези „Калмари”, се събира и превръща в електрическа енергия чрез модул за „отвеждане на мощността”, чрез който електричеството може да бъде пренесено до брега.

Тъй като системата WaveNET представлява масив, тя е в състояние да извлече енергия от почти всички форми на движение на вълните. Мрежата е гъвкава и свързана към дъното на океана на няколко места, затова е устойчива при силно вълнение – някои или дори всички части на масива могат да бъдат напълно потопени без проблем.

Тъй като системата работи предимно под водата, единственото визуално въздействие на WaveNET се състои в плаващата група жълти шамандури.

Всеки отделен „Калмар” в WaveNET има 6-метров централен баластов модул и мощност от 7,5 кВт. Следващата версия ще има 12-метрова версия на базовия модул и 75 кВт капацитет, а фирмата предвижда и още по-голям модул с капацитет 750 кВт.

Коментар