„Изкуствено листо” произвежда чист водород за гориво

От години учените развиват технологията на „изкуственото листо” – екологичен подход за производство на водородно гориво, което използва способността на растенията за преобразуване на слънчевата светлина в такава форма на енергия, която те могат да използват по-късно.

Наскоро екип изследователи постигна напредък в създаването на подобна система, която може да е самостоятелна, мащабна и евтина. Проектът бе описан в списание ACS Nano.

Пейдонг Янг, Бин Лиу и техните колеги отбелязват, че събирането на слънчева светлина за разделянето на вода и добиването на водород е един от най-интересните начини за получаване на чиста енергия, пише GreenTech.bg.

Автомобилните производители вече се надпреварват да представят коли с водородни горивни клетки, които излъчват само вода (пара). Но добиването на водород, който най-често се извлича от природен газ, изисква много електроенергия, която идва от конвенционални електроцентрали, бълващи въглероден двуокис.

Производството на водород при ниска цена само от вода и с помощта на чистата енергия от слънцето би направило тази форма на енергия далеч по-екологична и достъпна. Въз основа на цяло десетилетие работа в тази област екипът на Янг е направил още една стъпка напред към тази цел.

Изследователите взели страница хартия и, използвайки един от своите процеси, направили плоска мрежа от полупроводникови наножици, абсорбиращи светлината. Потопени във вода, те произвеждат водород в газообразно състояние. Учените казват, че технологията може да сед мащабира лесно и при ниска цена.

Въпреки че повишаването на ефективността продължава да бъде предизвикателство, този подход, за разлика от други системи за „изкуствено листо”, работи самостоятелно и не изисква никакви допълнителни кабели или други външни устройства, които биха увеличили въздействието върху околната среда.

Коментар