IBM разширява партньорската си мрежа у нас

IBM Power системите посрещат огромни изчислителни нужди и носят сериозни икономии

IBM Power системите посрещат огромни изчислителни нужди и носят икономии

Сирма Солюшънс стана сертифициран доставчик на IBM за фамилиите продукти IBM Power Servers, както и IBM Enterprise Storage. Тя е една от шестте компании, които ще предлагат тези комплексни корпоративни решения на българския пазар.

IBM Power системите посрещат огромни изчислителни нужди и носят сериозни икономии, в резултат на драстично по-малкия брой необходими сървъри в сравнение с x86 решенията, минимизирането на броя на софтуерните лицензи, на скъпоструващ ИТ персонал за поддръжка, консумация на енергия и други свързани разходи.

Компаниите ползват подобни системи за бизнес анализ, като се възползват максимално от своите данни. Освен това IBM Power системите са скалируеми по модела „pay-as-you-grow” и клиентите на практика плащат само за капацитета, който използват в дадения момент, въпреки наличния по-голям капацитет в сървъра.

IBM Power намират приложение най-вече в икономически сектори като банките и финансите, където те са от критично значение и обработват милиони заявки и транзакции, както и в здравеопазването и телекомуникационните услуги. На практика обаче, всяка организация, обработваща големи масиви от данни (т. нар. Big Data), е потенциален потребител на решенията.

Коментар