SAP Labs помогна на СУ да обнови компютърна зала

Две зали на факултета по математика и информатика бяха реновирани и обединени в една с помощта на SAP Labs

Две зали на Факултета по математика и информатика бяха реновирани и обединени с помощта на SAP

SAP Labs България подпомогна реновирането на две компютърни зали във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и обединяването им в една модерна зала.

„Стремим се постоянно да подобряваме не само качеството на образованието, но и средата във ФМИ – за да поддържаме доказано високото ниво на обучение тук във всички направления”, каза доц. д-р Евгения Великова, ръководител на катедра „Алгебра” и декан на ФМИ.

SAP Labs България подкрепя висшето образование с различни инициативи, например студентски летни практики и водене на курсове като част от одобрената програма. По-рано тази година компанията откри учебен кабинет и в Националната природо-математическа гимназия в София. Очаква се сътрудничеството между ФМИ и SAP Labs България да продължи и занапред.

„Освен учебния материал и добрите преподаватели, качественото образование предполага подходяща учебна среда, за да могат студентите да се съсредоточат изцяло върху учебния материал. Ние се стремим да помагаме на учебните заведения и в това направление”, каза Радослав Николов, изпълнителен директор на SAP Labs България.

Коментар