Google Glass ще помагат на деца, болни от аутизъм

Нов проект Brain Power ще използва очилата с допълнена реалност Google Glass, за да помогне на деца, страдащи от аутизъм. При това заболяване децата се затварят в себе си и изключително трудно общуват с околните. Съществуват най-различни начини за развиване на общителност у децата, но те по-скоро се борят със симптомите, отколкото със самата болест.

Без да предлага нещо революционно, концепцията Brain Power носи редица предимства. Така например, тя е по-удачна от технологиите, при които децата се учат да взаимодействат с обектите чрез таблети, тъй като очилата Google Glass осигуряват контакт с хора.

Софтуерът на Brain Power е създаден във вид на прости игри и упражнения. И устройството, и програмите за него поощряват децата да общуват с родителите и с други хора. Игрите способстват за поддържане на зрителен контакт с възрастните. Децата започват да разбират емоциите на родителите, като ги изобразяват с рисунки и пиктограми.

Още едно предимство на проекта е гласовият помощник, който в случая работи по необикновен начин – когато детето гледа продължително време даден обект, очилата назовават името му. В допълнение, вграденият в Google Glass акселерометър позволява събиране на статистика по стереотипи (повторение на еднотипни движения на главата).

Разработчиците на Brain Power тясно си сътрудничат с Масачузетския технологичен институт. В момента за участие в проекта са регистрирани около 200 души. Тъй като Google Glass все още са твърде скъпи (1500 долара), авторите на проекта планират да ги доставят срещу месечна такса.

Коментар