Дигиталната икономика ще осигури 500 млн. евро растеж

Само когато имаме завършен единен пазар за дигитални услуги, ЕС ще получи възможност да се конкурира по-успешно извън своите граници, заяви Ева Паунова

Само когато имаме завършен единен пазар за дигитални услуги, ЕС ще получи възможност да се конкурира по-успешно извън своите граници, заяви Ева Паунова

Развитието на стабилна европейска дигитална икономика е една от основните предпоставки за повече растеж и заетост в ЕС. Завършването на единния цифров пазар ще донесе на ЕС изчислени ползи от 500 милиона евро в допълнителен растеж, заяви Ева Паунова по време на конференция CEPS Ideas Lab в Брюксел, организирана от Центъра за европейски политически изследвания.

За реализацията на този проект освен благоприятна законодателна рамка за пълното завършване на единния цифров пазар е важно да се насърчава доверието на гражданите и бизнеса в дигиталната икономика, допълни евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП в изказването си, което бе част от панела „Свързана континентална мрежа – продължаващото търсене на единния цифров пазар”.

Навременното приемане на всеобхватна и реалистична рамка за защита на данните в ЕС, за авторското право и мрежовата неутралност е основен приоритет за Ева Паунова. Според нея, само когато имаме завършен единен пазар за дигитални услуги, ЕС ще получи възможност да се конкурира по-успешно извън своите граници и да реализира потенциала си на световен лидер в областта на ИКТ.

Коментар