Ева Паунова води дебат за цифровия пазар в ЕС

Ева Паунова (в средата) организира и води дискусия в Брюксел за единния цифров пазар в ЕС, в която участва евродепутати и представители на бизнеса и неправителствения сектор

Ева Паунова (в средата) организира и води дискусия в Брюксел за единния цифров пазар в ЕС, в която участваха евродепутати, представители на бизнеса и неправителствения сектор

Българският евродепутат Ева Паунова организира в Брюксел дебат на тема „Как високотехнологичният сектор в Европа може да допринесе за доизграждане на Единния европейски цифров пазар”.

„Kлючът към създаването на повече работни места и растеж в Европа е завършването на Единния цифров пазар за потребителите и бизнеса. За да имаме развиващ се бизнес и прогресиращи общества и региони, необходимо е да се възползваме максимално от безграничните възможности на цифровите технологии”, заяви Ева Паунова, която е депутат от ГЕРБ/EНП.

„Единният европейски пазар за стоки и услуги е едно от най-големите постижения на европейските институции, но неговото пълно завършване тепърва предстои и зависи от доизграждането на цифровия пазар в ЕС”, допълни тя.

Дискусията, организирана съвместно с офиса в Брюксел на американската технологична асоциация Techamerica, се фокусира върху електронното управление, професионалното компютърно обучение и развитието на интернет бизнеса, в частност на малките и средни предприятия. Дефинирани бяха три важни приоритета за бъдещето на цифрова Европа:

На първо място, необходимо е разработване на стратегии за обмен на данни между администрациите на различните страни-членки на ЕС, което да оптимизира техните услуги и да ги напасне към нуждите на гражданите.

Друга стъпка, която трябва да бъде предприета, е преразглеждането на регулаторната среда в ЕС с цел подкрепа за иновациите чрез правото на конкуренцията вместо блокиране на тяхното развитие.

Третият приоритет е поощряването на младите европейци в придобиване на ключови компютърни умения, които са ефикасен инструмент за справяне с младежката безработица и в подкрепа на предприемаческия дух.

Цифровизацията и завършването на Единния цифров пазар в ЕС е един от основните приоритети на Ева Паунова в работата й в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Тя планира състоялото се събитие да бъде началото на поредица от инициативи по тази тема.

Коментари по темата: „Ева Паунова води дебат за цифровия пазар в ЕС”

добавете коментар...

  1. Драгомир

    Тази Ева Паунова голям любимец на technews се оказа.

Коментар