Българска Big Data технология навлиза във Филипините

Кеш Кредит обяви партньорство с Voyager, поделение на филипинския оператор Smart

Кеш Кредит обяви партньорство с Voyager, поделение на филипинския оператор Smart

Кеш Кредит, технологична финансова компания, базирана в София, обяви партньорство с Voyager Innovation, поделение на филипинския мобилен оператор Smart Communications.

Двете компании ще пуснат на пазара мобилно-базирани микрофинансови услуги през първата половина на 2015 г. Keш Кредит ще използва иновативен метод за анализ на голям обем от данни на мобилния оператор („big data” анализ), за да предложи технологични финансови услуги на повече от 75 милиона абоната на Smart.

Пеобладаващата част от филипинското население няма никакъв или има ограничен достъп до традиционните банкови услуги. Технологията на Кеш Кредит ще улесни достъпа и използването на финансови услуги през мобилния оператор.

„За масовото налагане на новата услуга на пазара ще допринесе и широкото разпространение на мобилни телефони в страната, което надхвърля 100%”, коментира Орландо Веа, президент и главен изпълнителен директор на Voyager Innovation.

Съгласно споразумението, Кеш Кредит ще използва опита си в отпускане на кредити за физически лица и малки фирми в партньорство с големи мобилни оператори по света. Собствено разработеният модел за оценка на кредитоспособността на абонатите включва обобщаване на поведенчески модели, анализ на статистически, трафични и социално-демографски данни от мобилния оператор.

Този начин на анализ на кредитоспособността на клиентите е оценен от мобилни оператори и инвеститори като уникален за света и много по-точен в сравнение с традиционно използваните от финансови институции модели.

Партньорите в проекта ще предложат услуги за микро потребителски кредити, кредити за закупуване на ваучери към мобилния оператор, кредити за комунални плащания и такива за микро предприемачи. Кеш Кредит ще носи отговорност за цялостното управление на кредитите, включително и на финансовия риск.

„Най-радостното в случая е, че уникалната технология за оценка на клиентите е изцяло развита в България и е български интелектуален продукт, който успешно налагаме на поредния голям пазар”, сподели Георги Крумов, основател и изпълнителен директор на Кеш Кредит.

След като през 2013 г. привлече инвестиция в размер на 25 млн. долара за международното си развитие от Delta Partners, Кеш Кредит подписа няколко споразумения за сътрудничество с мобилни оператори в Африка, Близкия Изток и Европа.

Коментар