Европа се нуждае от единна облачна инфраструктура

Многобройни нива на хардуер и софтуер, принадлежащи на различни компании, ще се слеят в една обща виртуална система, заяви Гюнтер Отендорфер, главен технически директор на ТАГ

Многобройни нива на хардуер и софтуер от различни компании ще се слеят в една обща виртуална система, заяви Гюнтер Отендорфер, технически директор на ТАГ

Общоевропейската облачна инфраструктура е потенциална цел на всички софтуерно централизирани IP мрежи, заявиха от Телеком Аустриа Груп (ТАГ) по време на тазгодишния Световен мобилен конгрес в Барселона.

ТАГ, в състава на която е българският телеком оператор Мтел, поставя технологията за виртуализация на функционалностите на мрежата (NFV) като свой приоритет и ще продължи да работи за базирани на „облака” софтуерно централизирани IP мрежи.

„Предишните многобройни нива на хардуер и софтуер, принадлежащи на различни компании, ще се слеят в една обща виртуална система. Тя ще работи на лесно достъпен комерсиален хардуер за центрове за данни, свързана операционна система и кореспондиращ софтуер за виртуализация”, каза Гюнтер Отендорфер, главен технически директор на ТАГ.

Резултатът от това развитие е базово ниво на софтуер, което, взимайки предвид съответните мрежови функционалности, работещи на него („софтуер, работещ на софтуер”), ще бъде абсолютно независимо от хардуера или географската локация. Отендорфер определи това като „Декларацията за независимост на мрежата”.

Основната цел е да се осигури възможност за изцяло автоматизирани мрежови операции в дадена точка – това ще се отнася както за изпълнение и осигуряване на услугата, така и за менажиране на поддръжката. Клиенти, които искат все по-добро обслужване (що се отнася до бързината и латентността на връзката), ще бъдат обслужвани децентрализирано. Като контраст, обезпечаването на ценово-ефективни услуги ще стане най-вече чрез централизиране с идея да се достига до по-голям брой клиенти.

ТАГ вече е провела поредица от успешни тестове на технологията NFV в компаниите от групата, вкл. Мтел, Випнет, Вип мобайл, Вип оператор и А1. Българският оператор обяви успешни тестове на NVF още през юни миналата година. Хорст Пертъл, главен технически директор на Мтел, коментира, че е реалистично и компанията работи за това да започне внедряването на NFV в мрежата си в началото на 2016 година.

Коментар