NoteGuardian – поддържа сигурна база с важните данни

NoteGuardian организира сигурна база данни за важната информация, достъпът до която е защитен с парола

NoteGuardian организира сигурна база данни за важната информация, достъпът до която е защитен с парола

Софтуерът NoteGuardian е предназначен за защита с парола на важна информация като данни за логини, банкови сметки и имейл акаунти. Приложението обезпечава лесно и сигурно съхранение, намиране и използване на подобни данни.

NoteGuardian организира сигурна база данни с чувствителната информация. Потребителят може да добавя в базата пароли, банкови акаунти, данни за логини и друга информация, която счита за особено важна.

Предвидени са също възможности за категоризиране на информацията, в зависимост от нейното предназначение. Така например, потребителят може да създаде категории Банкиране (финансови данни), Електронна поща (логини за достъп до акаунните) и др.

Поддържането на подобна защитена база елиминира нуждата потребителят да помни всички данни – достатъчно е да знае само една парола, с която отключва достъпа до базата данни.

Разбира се, предвидена е възможност за редактиране и изтриване на старата информация, така че базата да се поддържа в актуално състояние. За да работи правилно, NoteGuardian изисква инсталиран .Net Framework на компютъра.

Даунлоуд: NoteGuardian

Коментар