Задават се е-пълномощни от е-нотариуси

Електронното пълномощно ще може да се оттегля и тогава неговото действие ефективно ще се прекратява, поясни проф. д-р адв. Георги Димитров

Електронното пълномощно ще може да се оттегля и тогава неговото действие ефективно ще се прекратява, поясни проф. д-р адв. Георги Димитров

За първи път в българската реалност ще стане възможно да имаме електронни нотариуси. Техните услуги ще са приложими предимно за контактуване с доставчиците на публични услуги.

Това ще стане възможно след влизането в сила на Закона за електронната идентификация. Неговият проект е вече готов и предстои до дни да бъде подложен на обществено обсъждане на сайта на МТИТС, стана ясно днес на форума IDC Security Roadshow 2015 в София.

„Това ще бъде сигурен механизъм, с който аз мога да овластявам друг човек да извършва определено действие от мое име, а когато той извършва действие от мое име, държавата да може да провери това”, обясни проф. д-р адв. Георги Димитров, учредител на „Фондация Право и Интернет” и един от водещите автори на законопроекта за електронната идентичност.

По думите му, концепцията за електронния нотариус предвижда специален регистър, където упълномощителят трябва да се идентифицира, след което да „подпише” съответното пълномощно. То няма да представлява текстов файл, както мнозина си представят, а файл със структурирана информация за какви права и пред какви органи се упълномощава даденото лице.

Уникално в този модел на работа ще е това, че електронното пълномощно ще може да се оттегля. Тогава неговото действие ефективно ще се прекратява.

„Това е съществено предимство пред хартиеното пълномощно, за което – както добре знаем – веднъж подписано, дава право на упълномощеното лице да ни

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар