Интернет създава илюзорно усещане за интелект

В интернет границата между това, което знаете, и това, което си мислите, че знаете, се размива

В интернет границата между това, което знаем, и това, което си мислим, че знаем, се размива, твърди изследовател-психолог от Йелския университет

Хората, които са свикнали да работят в интернет, имат завишена самооценка за собствените си умствени способности.

Възможността да намерим бързо отговор на практически всеки въпрос води до заблуждение за собствения ни интелект, смятат психолози от American Psychological Association.

Изследването установява, че хората, които намират желаната информация в интернет, изпадат в илюзия, че данните в мрежата са част от техните собствени знания.

Много лесно могат да се преплетат информацията от външната среда и собствените знания, казва Матю Фишер, изследовател от Йелския университет.

По неговите думи, когато хората привикнат към получаване на информация от интернет, за тях става все по-трудно да оценят обективно собствените си умствени способности. Хората стават зависими от интернет, казва Фишер, цитиран от телевизионния канал RT.

В изследването са участвали 320 души, които са били разделени на две групи. Задавани са им еднакви въпроси, като на първата група е било позволено да търси отговорите в интернет, а втората група е получавала текст с готовите отговори. След това е изследвано собственото мнение на участниците за знанията по даден въпрос.

Оказва се, че хората, които са търсили отговор в интернет, вярват, че знаят повече до даден въпрос, отколкото са действителните им познания. Дори ако не са намерили отговор на поставените въпроси, а просто са разглеждали уеб страници по темата, тези хора си създават илюзия, че знаят повече по поставения въпрос.

В интернет границата между това, което знаете, и това, което си мислите, че знаете, се размива, пояснява Матю Фишер. Той предупреждава, че в някои житейски ситуации подобна неадекватна самооценка може да представлява опасност.

Коментари по темата: „Интернет създава илюзорно усещане за интелект”

добавете коментар...

  1. :o)

    Да, това ще е задълбочаващ се проблем…
    Хората ЗАТЪПЯВАТ и мозъка им залинява.

Коментар