Бизнесът: Европа да подготви цифровата революция

Европа се нуждае от осигуряване на свързаност и единен цифров пазар, смята бизнесът

Европа се нуждае от осигуряване на свързаност и единен цифров пазар, смята бизнесът

Новата Европейска комисия поставя силен акцент върху цифровата икономика и сега очакванията са за конкретни действия от европейските институции. BusinessEurope, най-голямата работодателска организация, в състава на която е и БСК, предлага ключови препоръки за цифровата икономика през следващите пет години.

1. Европа трябва да създаде условия, които да позволят бъдещата му цифрова революция. Нужна е интегрирана индустриална политика за облекчаване на цифровата трансформация на всички икономически сектори.

2. Европа се нуждае от осигуряване на свързаност. Политиците трябва да създадат регулаторна рамка, в която системно да се отчитат конкурентоспособността и инвестициите. Нужно е да се осигури открит и недискриминационен достъп до интернет, а потребителите да могат да избират измежду различни услуги, вкл. специализирани с различни характеристики.

3. Европа трябва да отключи единния цифров пазар. Да се премахнат оставащите пречки пред трансграничната е-търговия. Рамката за авторските права в ЕС трябва да позволява развитие на единния цифров пазар и да е достатъчно гъвкава, за да еволюира. Политиците трябва да спомагат за цифровото предприемачество, улесняването на достъпа до подходящи финансови инструменти и насърчаване на уменията в ИКТ.

4. Европа има нужда от цифрови иновации. Политиците трябва да насърчават цифровите иновации, като се набляга на проекти, които да позволят на Европа да възвърне лидерството си на световния цифров пазар.

Коментар