Бош прави 53 млн. лева годишно в България

Михай Болдижар, генерален директор на Роберт Бош ЕООД, прогнозира повишаване на търсенето на „техниката за живота” с марката Бош

Михай Болдижар, генерален директор на Роберт Бош ЕООД, прогнозира повишаване на търсенето у нас на „техниката за живота” с марката Бош

Група Бош приключи финансовата 2014 г. в България с приходи в размер на близо 53 млн. лв. (27 млн. евро), отбелязвайки значителен номинален ръст от 35% спрямо предходната година.

„Бош засили позициите си в България, изпреварвайки средния ръст на пазара. Очакваме тази тенденция да продължи и през 2015 г. Прогнозираме повишаване на търсенето на нашата „техника за живота”, заяви на пресконференция Михай Болдижар, генерален директор на Роберт Бош ЕООД.

Чрез придобиването на ProSyst, компания със 110 служители в София и Кьолн, Бош прави още една важна стъпка в развитието си в България. „Закупуването на ProSyst значително увеличава обхвата на нашия бизнес в страната. Тази сделка ще помогне на Бош да играе още по-важна роля на разрастващия се пазар за „Интернет на нещата”, добави Болдижар.

ProSyst е компания със специализация в разработката на междинен и интеграционен софтуер за „Интернет на нещата” (IoT). Този софтуер улеснява взаимодействието между свързаните устройства в умния дом, мобилността и индустрията в съвременния дигитален свят (известна още като „Индустрия 4.0”).

Освен това позициите на Бош в областта на IoT и домакинските уреди бяха засилени и чрез цялостното придобиване на BSH Hausgerаte GmbH (преди – BSH Bosch und Siemens Hausgerаte GmbH) в началото на тази година.

Към края на миналата година Група Бош има 50 служители в България. С придобиване на ProSyst през април 2015 г., техният броят нараства повече от два пъти. У нас компанията е директно представена с три от четирите си бизнес сектора – Автомобилни технологии, Потребителски стоки и Енергийна и сградна техника.

Коментар