Във Варна стартира електронен прием на ученици

varna_school_top

Системата за електронен прием вече се тества в Основно училище „П.Р. Славейков” – Варна

Варненският клон на „Информационно обслужване” АД разработи и стартира система за електронен прием на ученици. Програмата беше тествана на 20 май в Основно училище „П.Р. Славейков”, съобщиха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Още в първите три минути са подадени 11 електронни заявления, а до двадесет и третата минута са регистрирани 100 кандидати. В първия час 160 деца са записани онлайн. На 21 май регистрираните онлайн заявления вече са били 250, като в същото време на място в училището са подадени само две заявления.

Системата за електронен прием ще бъде тествана и в VII СОУ „Найден Геров”, като класиранията за прием в първи клас ще се извършват също през програмния продукт на 3 юни.

Системата се състои от 3 модула.  Първият е публичен и е предназначен за родители. Приложението включва нормативната уредба, райониране, заявление за прием – онлайн регистрация и формуляр за изтегляне (за родители, които искат да регистрират заявление на място в училището), график, информация за регистрираните кандидати (променя се динамично), резултати от класиране, въпроси и отговори, родителски профил.

Всеки родител след регистрация на заявление получава парола за достъп до профила си, в който вижда статуса и историята на заявката.

Вторият модул е предназначен за работа на служители в училището. Той осигурява регистрацията и редакцията на заявления, потвърждаването на приема и анулирането на заявления. Модулът предлага възможности за качване на новини, нормативна уредба, както и за въпроси и отговори.

Третият модул – за класиране – е предназначен за ползване от директора на училището. Тази част от системата извършва класирането, генерира автоматизирани справки за класираните деца и за списъка с чакащи.

Програмата  „Прием в първи клас” е изградена на основа на софтуерните продукти за прием в детските ясли и детски градини и опита на „Информационно обслужване” от работата с тях в общините Варна, Русе и Стара Загора, уточнява МТИТС.

Коментар