Онлайн услугите трансформират икономиката

Тазгодишният конкурс „Български награди за уеб” (BWA 2015) е посветен на начина, по който различни сегменти се променят под влияние на глобалната мрежа

Тазгодишният конкурс „Български награди за уеб” е посветен на начина, по който различни сегменти се променят под влияние на глобалната мрежа

Уеб услугите постепенно навлизат във всички икономически сегменти. Настъпва цялостна промяна, при която все повече браншове са под влияние на глобалната мрежа.

Може би най-лесният начин да забележим тази тенденция е като просто обхванем всички сегменти, пред които напоследък е модерно да се поставя буквата „е” – образование, търговия, здравеопазване, разплащания и други.

Това, че новите онлайн платформи улесняват начина, по който работим, учим, забавляваме се и споделяме, не е новост. Промяната през последните години е в степента, в която всеки икономически бранш е повлиян от тенденцията, посочиха организаторите на конкурса Български награди за уеб, посветен тази година на начина, по който различни сегменти се променят под влияние на мрежата.

Днес хотелиерските услуги се променят с бързи темпове под влиянието на уеб платформи за наемане на хотелски стаи и дори за споделяне на частни жилища, таксиметровите услуги търпят конкуренция от мобилни приложения за споделяне на превози и дори независимите автори на ръчно-изработени стоки изживяват истински разцвет, благодарение на международни платформи за търговия с подобни предмети.

Продажбите като цяло са сред най-силно повлияните от тази промяна, като при големите марки се наблюдава целенасочен стремеж за прехвърляне на клиентите от физическите обекти в онлайн магазините, а нови решения за лесна и достъпна разработка на интернет магазини позволяват на всеки начинаещ предприемач да започне такъв бизнес.

Трансформирането на различни икономически сектори под влиянието на интернет ще бъде един от основните акценти на седмото издание на „Български награди за уеб”, организирано от Българската уеб асоциация. Всеки елемент от надпреварата, която е най-големият български конкурс в този сектор, показва разширяващият се обхват на онлайн услугите и влиянието им върху все повече аспекти на социалния живот и икономиката.

Категориите в панел „Бизнес”, например, съответстват на различни сегменти – Продукти, Услуги, Медии, Държавни институции и НПО, Е-бизнес, вкл. и една категория за проекти в областта на културата и образованието, а в панел „Дигитален маркетинг” са отразени дейности от областта на рекламата и маркетинга, които се променят под влиянието на дигиталната среда.

Междувременно, организаторите обявиха и журито на тазгодишния конкурс, което също включва представители на много разнообразни сегменти – от уеб разработката и уеб дизайна, до медиите, инвестиционните фондове, мобилните приложения, видеоигрите, рекламата и др. Крайният срок за подаване на заявки за участие в конкурса е 10 юни.

Коментар