Враца обяви търг за софтуер на стойност 150 хил.лв.

Областна администрация – Враца търси разработчик на софтуер за виртуална мрежа

Областна администрация – Враца търси разработчик на софтуер за виртуална мрежа по проект за трансгранично сътрудничество с Руъния

Областна администрация – Враца обяви обществена поръчка за разработване и инсталиране на софтуер за комуникационна и информационна виртуална мрежа в рамките на проект „Трансграничен Център за комуникация Долж – Враца”.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2913 г. Предвиждат се разработка и инсталиране на специализиран софтуер и предоставяне на лицензи от тип „консорциум” (институции-клиент).

Прогнозната стойност на проекта е 149 771 лв. без ДДС, става ясно от обявата в Агенцията за обществени поръчки (АОП). Най-голяма тежест (60%) при оценка на офертите ще има цената.

Кандидатите за участие в търга имат срок до 27 юли да получат документацията и да подадат своите предложения. Отварянето на офертите е насрочено за 29 юли в сградата на Областна администрация-Враца.

Коментар