ББР ще подкрепя бизнеса в Монтана и Враца

ББР ще предложи безплатни консултации, както и кредитиране на бизнеса във Враца и Монтана

Българска банка за развитие ще предложи безплатни консултации, както и кредитиране на бизнеса във Враца и Монтана

Българска банка за развитие (ББР) открива свои представителства в градовете Враца и Монтана. По този начин финансовата институция ще засили подкрепата си за бизнеса в един от най-слабо развитите региони в страната – Северозападна България.

В регионалните офиси на ББР граждани могат да получат безплатно консултации във връзка със своя бизнес, както и да се запознаят с кредитните продукти, които институцията и нейните дъщерни дружества предлагат, съобщи Ангел Геков, изпълнителен директор на ББР, при откриване на офиса във Враца.

„Експертите на банката ще оказват съдействие и по Националната програма за енергийна ефективност, която работи с много добри темпове”, допълни още Геков.

Основният фокус в дейността на ББР е подкрепата за малките и средни предприятия, както чрез пряко финансиране, така и чрез предоставяне на ресурс през мрежата на търговските банки в страната.

Част от Групата ББР е Националният гаранционен фонд, специализиран в издаване на гаранции по заеми за малки и средни предприятия и земеделските производители, както и Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”, която предоставя инвестиционни и оборотни кредити за микрофирми и стартиращи компании.

„Ние сме една от малкото институции, която работи с новосъздадени предприятия, които нямат кредитна история”, заяви Костадин Мунев, изпълнителен директор на МФИ „ДЖОБС”. По думите му, водещо условие за отпускането на заеми за стартиращи фирми е наличието на жизнеспособна идея, която да генерира нови работни места.

Освен във Враца и Монтана, ББР и МФИ „ДЖОБС” имат свои регионални представителства в градовете Пловдив, Бургас, Шумен, Плевен и Нова Загора.

Коментар