ЕК предлага нови правила за личните данни

Високите стандарти за защита на данните ще засилят доверието на потребителите в цифровите услуги, заяви Вера Йоурова

Високите стандарти за защита на данните ще засилят доверието на потребителите в цифровите услуги, заяви Вера Йоурова

Европейската комисия предложи нови правила за защита на личните данни с цел стимулиране на цифровия единен пазар на ЕС. Предложението се подкрепя от министрите на правосъдието, съобщиха от Брюксел.

Модерни и хармонизирани правила за защита на личните данни ще спомогнат Европа да се пригоди към цифровата ера и представляват стъпка напред в развитието на единния цифров пазар в ЕС. Тристранните преговори с Парламента и Съвета ще започнат през юни, като общата цел е да бъде постигнато окончателно споразумение до края на 2015 г.

„Високите стандарти за защита на данните ще засилят доверието на потребителите в цифровите услуги, а предприятията ще се ползват от единен набор правила в 28 държави”, коментира Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Защитата на данните е в центъра на цифровия единен пазар. С нея се гради солидна основа, с помощта на която Европа да може да се възползва в по-голяма степен от новаторски цифрови услуги като големите информационни масиви и изчисленията в облак, заяви Андрус Ансип,заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар.

Реформата в областта на защитата на личните данни, започната от Комисията през 2012 г., има за цел да се даде възможност на хората да упражняват по-добър контрол върху своите лични данни. В същото време осъвременените правила ще позволят на предприятията да се възползват максимално от възможностите на цифровия единен пазар чрез намаляване на административната тежест и засилване на доверието на потребителите.

Договореният подход по Общия регламент относно защитата на данните включва съгласие по няколко въпроса:

„Един континент – един закон”. С регламента ще се установи единен набор от правила за защита на данните, който ще се прилага в целия ЕС. Дружествата ще се съобразяват с един закон, а не с 28 различни набора от правила. Това ще спести на бизнеса около 2,3 милиарда евро годишно.

Засилени и допълнителни права. Ще се укрепи правото „да бъдеш забравен” – когато гражданите вече не желаят техните данни да бъдат обработвани и няма законни основания за тяхното запазване, администраторът трябва да заличава данните, освен ако не може да докаже, че те продължават да са необходими или релевантни.

Европейски правила на европейска територия. Дружествата със седалище извън Европа ще трябва да прилагат същите правила, когато предлагат услуги в ЕС.

Повече правомощия за независимите национални органи по защита на данните. Функциите на тези органи ще бъдат засилени – те ще имат правото да налагат глоби на дружествата, които нарушават правилата на ЕС за защита на данните. Това може да доведе до санкции в размер до 1 милион евро или до 2% от общия годишен оборот на дружеството.

„Обслужване на едно гише”. С правилата ще се предвиди „обслужване на едно гише” за предприятията и гражданите: дружествата ще трябва да работят само с един единствен надзорен орган, а не 28 различни такива, в резултат на което става по-лесно и по-евтино за тях да извършват дейност в целия ЕС. Физическите лица ще трябва да се обръщат единствено към националния орган за защита на данни на своята държава, на собствения си език – дори ако техните лични данни се обработват извън собствената им страна.

Коментар