ЕС замисля единна система за защита на лични данни

Киберсигурността, наред с тероризма, организираната престъпност и граничния контрол, е сред въпросите, повдигнати в нов документ на Европейската комисия, с който се открива дебат за програмата на ЕС в областта на законите и обществения ред през следващите пет години.

Така наречената „Стокхолмска програма“ ще замени сегашната „Хагска програма“, чийто срок изтича през декември, съобщи Комисията.

Що се отнася до киберсигурността, ЕС трябва да има единна система за защита на личните данни, се посочва в документа. Това може да включва европейско сертифициране на технологиите, продуктите и услугите, които защитават личния живот.

Има планове за разработване на обща стратегия на ЕС за вътрешна сигурност и за създаване на фонд за финансирането й. Съюзът трябва да засили научните изследвания за методите за сигурност и да подкрепи усилията на страните членки за подобряване на техните съдебни системи.

В центъра на вниманието на новия документ е имиграцията. Комисията призовава страните от ЕС да приемат обща стратегия, така че по-добре да управляват границите си и да отговорят на нуждите на трудовия пазар.

ЕК призовава също за закони, които да гарантират, че имигрантите имат равни права в целия ЕС, и за по-строг контрол на миграцията и тенденциите в сферата на заетостта.

Съветът и Парламентът ще обсъдят предложенията на Комисията през следващите месеци, а новата програма ще бъде одобрена до края на годината.

Коментар