Таксите за роуминг падат от 15 юни 2017 г.

Още през април 2016 г. таксите за роуминг в ЕС ще поевтинеят, а от 15 юни 2017 г. ще отпаднат напълно

Още през април 2016 г. таксите за роуминг в ЕС ще поевтинеят, а от 15 юни 2017 г. ще отпаднат напълно

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха споразумение за премахване на таксите за роуминг от 15 юни 2017 г. Преговорите със Съвета бяха продължителни и трудни и макар, че ЕП не успя да защити решението си за отпадане от 15 декември 2015 г., бе постигнат важен консенсус, коментираха българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП.

Според постигнатото споразумение, потребителите ще плащат една и съща цена за разговори, текстови съобщения и данни, когато пътуват в ЕС, като още от април 2016 г. таксите за роуминг ще поевтинеят. Мобилните оператори ще могат да таксуват до 0,05 евро на минута за изходящ разговор, 0,02 евро за пратен SMS и 0,05 евро на MB данни (без ДДС).

Важен елемент в постигнатото между двете институции споразумение е гарантирането на принципа за мрежовата неутралност на ниво ЕС. Според него, на потребителите няма да може да бъде отказван достъп до съдържание в мрежата от страна на доставчиците, а скоростта, с която се отварят интернет страниците, ще е еднаква за всички страници, без да се дава приоритет на компании с по-големи възможности да си платят за приоритизиране.

Според евродепутатите от ГЕРБ/EНП, правилата за мрежовата неутралност дават уникална възможност за българските стартиращи компании да пробият на пазарите в други страни-членки и с минимални разходи да достигнат до 505 млн. души. Премахването на роуминга е знаково, защото дава зелена светлина за завършване на най-амбициозния проект на ЕС – Единния цифров пазар с предвиден допълнителен растеж от 250 милиарда евро до 2020 г.

Коментари по темата: „Таксите за роуминг падат от 15 юни 2017 г.”

добавете коментар...

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНО

  над цената за минута в домашната мрежа.

  From April 2016, telecoms operators will be able to add a surcharge of no more than:
  €0.05 (3.5p) extra per minute for calls
  €0.02 extra per SMS sent
  €0.05 extra per megabyte of data used

 2. Комбайнер

  Имате грешка!

  >Мобилните оператори ще могат да таксуват до 0,05 евро на минута за изходящ разговор, 0,02 евро за пратен SMS и 0,05 евро на MB данни (без ДДС).

  В горните числа става дума за допълнителни роаминг такси.
  Т.е ако плащате 0.10 евро за разговор в България, то в ЕС ще плащате максимално 0,15 евро.

Коментар