Изграждат център за биотехнологии в Пловдив

В рамките на проекта PlantaSYS ще се извъшват научни изследвания в областта на молекулярната биология, генетиката, функционалната геномика, метаболомиката и биоинформатиката

В рамките на проекта PlantaSYS ще се извършват научни изследвания в областта на молекулярната биология, генетиката, функционалната геномика, метаболомиката и биоинформатиката

Изследователски център за растителна системна биология и биотехнология ще бъде изграден на територията на Пловдив.

Проектът носи името PlantaSYST и ще се развие като водещ в сферата на растителните науки на територията на България и Югоизточна Европа.

PlantaSYST се осъществява в партньорство между 3 български и 2 немски научни организации и е един от малкото проекти, успял да достигне до първия етап в конкурса за проекти на Европейската програма „Хоризонт 2020″.

Българските партньори в проекта са Институтът по молекулярна биология и биотехнология – Пловдив, Институтът по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив и Институтът по микробиология, Лаборатория по приложна биотехнология – Пловдив. Университетът „Потсдам” – Потсдам и Институтът по молекулярна растителна физиология „Макс Планк” – Потсдам–Голм са двете немски научни организации, които подкрепят проекта.

В рамките на PlantaSYS ще се извършват научни изследвания в областта на молекулярната биология, генетиката, функционалната геномика, метаболомиката и биоинформатиката.

Друга цел на проекта е прилагане на научни изследвания за създаване на нови продукти за българския и европейския пазар, вкл. нови технологии за отглеждане на растения, нови сортове и линии с повишена устойчивост към абиотичен и биотичен стрес, сортове с подобрени хранителни качества, както и растителни продукти с нови фармацевтични качества за иновативни приложения в медицината.

Предвижда се създаване на нови работни места и възможност за развитие на младите хора, което е предпоставка за задържане на специалисти в България и привличане такива от чужбина.

Центърът ще бъде свързващо звено между академичните организации и бизнеса в региона, като ще се стреми да катализира стартиращи компании и да послужи като ядро на бъдещ научен и бизнес-парк в Пловдив.

Коментари по темата: „Изграждат център за биотехнологии в Пловдив”

добавете коментар...

  1. Petrov

    Т.е. опитен център за ГМО

Коментар