Стара Загора въвежда е-услуга за детските градини

Всеки родител има възможност да получава информация единствено за собственото си дете

Всеки родител има възможност да получава информация единствено за собственото си дете

Нова електронна услуга „Уеб родител” стартира Община Стара Загора от началото на август. Месечните такси за общински детски градини и детски ясли ще се плащат по електронен път.

Потребителят трябва да избере вида на детското заведение – детска градина/ОДЗ или детска ясла и след това да попълни ЕГН-то на детето и паролата, която ще бъде изписана на последната квитанция за платена такса.

Уеб родител” е поредното надграждане към автоматизираната информационна система, внедрена в детските заведения в Стара Загора, съобщава сайтът на общината.

Всеки родител има възможност да получава информация единствено за собственото си дете. В профила на детето ще бъде поместена информация за броя на посещенията и отсъствията му от детското заведение, както и съответната дължима такса за всеки месец.

В сайта ще се съдържа и информация за седмичното меню в детските заведения. Чрез системата за електронни плащания ePay, дължимата такса за посещение на детското заведение ще може да се плаща по електронен път в удобно за родителите време.

Това е поредната услуга, която Община Стара Загора предлага за родителите на деца в детските заведения. По електронен път те могат да подадат заявление за кандидатстване за прием, който е целогодишен, а класирането за свободните места се прави по предварително обявен график за детските градини/ОДЗ и при наличие на свободни места – за детски ясли.

Коментар