Sqilline внедри SAP приложение на Летище Монреал

Персоналът по техническа поддръжка на Летище Монреал вече ползва таблети с мобилно приложение SAP Work Manager, внедрено от българската компания Sqilline

Персоналът по техническа поддръжка на Летище Монреал вече ползва таблети с мобилно приложение SAP Work Manager, внедрено от българската компания Sqilline

Българската софтуерна компания Sqilline внедри корпоративно мобилно приложение на Летище Монреал.

SAP Work Manager управлява и оптимизира ресурсите и благодарение на него, 140 техници могат по-лесно да инспектират, поддържат и ремонтират съоръженията на летището.

Sqilline си партнира със SAP SE в реализацията на амбициозния проект за преструктуриране на ежедневните задължения на летищния персонал чрез технологии за по-ефективно техническо обслужване.

Внедряването на SAP Work Manager е логична следваща стъпка в стратегията на Летище Монреал за осигуряване на мобилност за служителите. Крайната цел на проекта е да бъдат облекчени традиционните механични процеси за поддръжка на активите с лесно за използване, мобилно приложение.

„След първоначалните анализи на работните процеси установихме, че техниците губят прекомерно много време да инспектират, поддържат и ремонтират активи, разпръснати из целия летищен комплекс. Време се губи понякога и в „безсмислени” пътувания до различни части на летището и обратно. Искахме да отстраним тези недостатъци”, разказа Десислава Михайлова, управляващ директор на Sqilline.

SAP Work Manager работи на таблети iPad и осигурява достъп на 140 техници до летищната база данни за поддръжка. Отдалечени служители управляват възложените работни поръчки и заявки за услуги чрез своите iOS таблети и имат достъп до ключови данни – операции, списъци със задачи, архив на предишни ремонти и наличност на материалите.

Коментар