Разработката на мобилни приложения изостава

На фона на нарастващите интерес и потребление на мобилни приложения, разработването им расте със значително по-нисък темп

На фона на нарастващите интерес и потребление на мобилни приложения, разработването им расте със значително по-нисък темп

Над половината (57%) от разработчиците едва отскоро се занимават с мобилни приложения или никога не са създавали такива, сочи ново проучване на Телерик (Telerik, a Progress Company).

Според анализа на резултатите, разработчиците се нуждаят от правилните решения и процеси, за да продължат и разширят разработката на мобилните приложения.

На фона на нарастващите интерес и потребление на мобилни приложения, разработването им расте със значително по-нисък темп от очакваното. По-малко от половината от разработчиците (47%) създават средно по едно функционално мобилно приложение на година.

Запитани кои са факторите, които възпрепятстват създаването на мобилни приложения, участниците цитират непрекъснато променящите се технологии и принципи на разработка на приложения (16%), липсата на време (19%) и подходящи инструменти (15%), както и съществуващите бюджетни ограничения.

Най-често цитираната от участниците в проучването причина за разработка на мобилни приложения е подобряване на оперативната ефективност. Други ключови фактори са създаване на нови възможности за приходи (39%), увеличаване продуктивността на служителите (38%), подобряване обслужването на клиентите (35%) и осигуряване на по-добро взаимодействие с клиентите (34%).

Според 44% от анкетираните, потребителското преживяване е най-важната част от всяко приложение, следвано от леснотата за поддръжка (24%), производителността (15%) и сигурността (11%).

Докато разработчиците на софтуер изпитват недоволство от постоянно променящите се практики и липсата на решения, които да улеснят процеса на разработка, голяма част от тях все още не са се спрели на конкретен подход за създаване на мобилни приложения. Най-предпочитан сред участниците в проучването е хибридният подход (33%), следван съответно от „нейтив“ (25%) и уеб подхода (19%), като разликата между трите е незначителна.

Проучването показва също, че разработчиците създават приложения за всички съвременни платформи. Най-голяма част от анкетираните – 76%, разработват за Android, 63% за iOS, а 40% за Windows Phone. Над 80% от разработчиците с фокус върху iOS създават приложения и за Android. Въпреки че многоплатформеният подход за разработка на приложения е задължително изискване за повечето мобилни приложения, той е и едно от основните предизвикателства пред разработчиците, според над една трета от анкетираните.

Запитани за бъдещето на мобилните приложения, разработчиците цитират редица платформи, в допълнение към мобилните, за които предстои да разработват приложения – уеб (87%), десктоп (62%), „интернет на нещата“ – IoT (22%), носими устройства (6%) и др.

Следващото голямо течение в разработката на приложения в сферата на IoT ще бъдат носимите устройства като Apple Watch, сочат резултатите. Над една-пета от участниците в проучването сериозно планират да създадат приложение за носими устройства през 2015 г., като 45% от тях ще разработват приложения за Apple Watch.

Коментари по темата: „Разработката на мобилни приложения изостава”

добавете коментар...

  1. Елф

    Искам само да отбележа, че понеже Телерик е компания насочена към Windows разработчици, нормално е 40% от анкетираните им да са разработчици на Windows Phone. Реално цифрите сред тези

Коментар