Онлайн контрол поевтинява ремонтите в енергетиката

Система за 24-часово онлайн наблюдение следи вибрациите в генераторите чрез специални приспособления

Система за 24-часово онлайн наблюдение следи вибрациите в генераторите чрез специални приспособления

Разходите за техническа поддръжка и за отстраняване на аварии във водно- и топлоелектрическите централи може значително да намалеят, ако се въведе дистанционен мониторинг и контрол, съобщиха от „Централна енергоремонтна база” ЕАД.

Ако се въведе дистанционен мониторинг и контрол на вибрациите при въртящи се електрически машини, разходите за техническа поддръжка може да намалеят до 40%, а авариите – наполовина, допълниха от компанията.

Система за 24-часово онлайн наблюдение следи вибрациите в генераторите чрез специални приспособления. Тя подава сигнал при промяна във вибрациите. Специалистите може да забележат зараждащите се повреди много по-рано, а предприятията да предприемат превантивни действия. Скъпоструващи забавяния на производството могат да бъдат предотвратени.

Наблюдението на състоянието на машините от разстояние е добре позната практика в развитите икономики, която сравнително отскоро навлиза в Източна Европа. Неформално проучване сред енергийни експерти от Украйна, Русия и Румъния показва, че всеки ден в близо 300 компании има машинни повреди, удължени ремонтни срокове и скъпи забавяния на производството.

Потенциалът на пазара на дистанционен мониторинг в Румъния се оценява на близо 5 милиона евро, в Украйна – между 5 и 20 милиона евро, в Русия – над 100 млн. евро.  От ЦЕРБ обаче определят пазарите в България, Сърбия и Македония като най-перспективни. Това се дължи най-вече на амортизацията на оборудването и съоръженията в енергетиката, добивната промишленост, металургията и машиностроенето и необходимостта от диагностика. Всеки един от трите пазара се счита с потенциал от около 1 млн. евро.

ЦЕРБ стартира неотдавна два пилотни проекта за дистанционен мониторинг и контрол – в ТЕЦ „Марица Изток 2” и в предприятие „ВЕЦ” към НЕК. Най-голямото българско предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически машини и съоръжения работи у нас по проекти на НЕК, ЕСО, „Енерго-Про Мрежи”, ЧЕЗ, Мини Марица Изток, Лукойл Нефтохим и др.

Коментар