Две гимназии започват дуално обучение

Дуалното образование навлиза и в България, първоначално в две професионални гимназии

Дуалното образование навлиза и в България, първоначално в две професионални гимназии

Две професионални гимназии започват за първи път в България дуално обучение. Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. Д-р Георги Павлов” в София и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” – Казанлък ще използват швейцарският опит.

В две паралелки  –  9-ти и 10 клас  – в  гимназия „Проф. Д-р Георги Павлов” учениците ще се обучават по професията техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти. В гимназията в Казанлък в две паралелки – 9-ти и 11-ти клас – ще се обучават техници за машини и системи с цифрово програмно управление.

Двете гимназии са подбрани по няколко критерия, сред които са доброто им партньорство с бизнеса, както и насочеността им в сфери и райони, в които има търсене на квалифицирана работна ръка.

При дуалното образование с всяка учебна година значително се увеличават часовете за работа в реална работна среда. Така в  11-ти и 12-ти клас  учениците ще бъдат в два дни от седмицата в училище, а в другите три –  ще работят в предприятията и фирмите, които са включени в системата на дуалното образование. Учениците ще подписват специални трудови договори с фирмите и ще получават възнаграждение за работата си, предвидено в Кодекса на труда.

Дуалното образование се въвежда в рамките на проекта „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът е известен накратко като ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото).

Цялата стойност на проекта е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката. Изпълнението на проекта е до 2019 година и ще обхване общо 1 200 ученици в 15 професионални училища, както и десет професии.

Ще бъдат разработени нови учебни планове и  програми, обучени учители и наставници, както и експерти по дуално образование. Ще бъде използван и швейцарският опит. Дуалното образование е един от основните фактори за икономическия успех и конкурентоспособност на Швейцария.

Участието на всички заинтересовани страни в навлизането на дуалната система в българското образование – държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни институции и неправителствения сектор –  ще бъде координирано от специален Форум за дуално образование, чието учредително заседание е утре, 16 септември.

Коментари по темата: „Две гимназии започват дуално обучение”

добавете коментар...

  1. :o)

    По-добро обучение от това – здраве му кажи! 🙂

  2. Коментар

    Чудесна новина, така се възприема най-бързо наученото в училище, с практика!

Коментар