Германия ще ни помага в дуалното обучение

8,6 млн. лв. ще подпомогнат въвеждането на дуалната система, съобщи Анелия Клисарова

8,6 млн. лв. ще подпомогнат въвеждането на дуалната система, съобщи Анелия Клисарова

Експерти на Института по професионално образование в Германия ще ни помогнат при промените в законодателството и подготовката на програмите и стандартите за въвеждане на дуално обучение, съобщи министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

Анализите ясно показват, че завършилите образование нямат квалификация и компетентности, които са необходими на бизнеса и това важи както за средното, така и за висшето образование.

На практика се получава така, че едновременно има и безработни, но има и незаети работни места, посочи Клисарова пред участниците на „Енергетика, търговия и дуално обучение”, организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара.

Още през тази година е увеличен единният разходен стандарт за професионалните гимназии. Заедно с това от допълнителните 100 млн. лева от държавния бюджет, 8,6 млн. лв. ще отидат за стимулиране на въвеждането на дуалната система, а преходът от училището към работното място ще бъде плавен, припомни министър Клисарова. Това ще даде и спокойствие на учениците по отношение за първото им работно място.

„Очакваме помощ [от бизнеса] в разработването на учебните планове и учебните програми, така че да отговарят на изискванията на бизнеса, очакваме съдействие за необходимите работни места, където ще се провежда това обучение, в подготовката на наставниците, както и в повишаване на квалификацията на учителите от професионалните гимназии във връзка с новите технологии, които вие развивате”, каза Клисарова.

По нейните думи, образователните институции и бизнесът заедно трябва да определят план-приема за професионалните гимназии и също така заедно да решат от какви професии и какви компетентности на учениците бизнесът има необходимост.

Коментар